Pravidla RPG

Obecné informace o hře
Projekt HOGON.ORG je textovou RPG hrou, která se volným způsobem inspiruje reáliemi z knih a filmů o Harrym Potterovi. Náš děj se tedy nedrží událostmi popisovanými v knihách, nýbrž umožňuje každému podílet se na jeho originálním rozvoji. Hra se odehrává v devadesátých letech dvacátého století.

Roleplaying game
Pojmem roleplaying game, často nahrazovaným zkratkou RPG, se většinou rozumí „hra na hrdiny.“ Jedná se o druh hry, ve kterém hráči zaujímají roli vlastních smyšlených postav, které si sami vytvoří a za něž ve hře jednají. Každý běžný hráč má možnost vytvořit si jednu vlastní postavu studenta Bradavické školy čar a kouzel nadaného kouzelnickou mocí. Základ samotné hry můžeme rozdělit do dvou oddílů – dynamické hraní na chatech a výuka. Výuka není příliš složitá na vysvětlení – probíhá přímo ve hře formou praktických online hodin.

Křišťálová stěna
Křišťálová stěna je pojmem, který ukazuje na rozdíl mezi postavou a hráčem, mezi reálným a herním světem. Hráč přebírá a utváří si fiktivní postavu v mantinelech daných herními pravidly. Ve hře pak vystupuje čistě za tuto postavu a nikoli za samotného hráče. Postava vůbec nezná hráče, který ji ovládá, prožívá svůj samostatný život v kouzelnickém světě, má svojí vlastní povahu, vzhled, způsob uvažování a myšlení. To, jak se postava projevuje ve hře, nemusí odpovídat tomu, jak se projevuje samotný hráč.

Metagaming
Pojem metagaming označuje jakékoliv chování postavy, které využívá mimoherní informace. Metagaming je přísně pod trestem zabanování postavy zakázán. Jedná se o jeden z nejzávažnějších přečinů proti RPG pravidlům. Postava nemůže vědět to, co ve hře sama nezažila, a to bez ohledu na znalosti a informovanost hráče. Ačkoliv si hráč může přečíst, jak se např. ostatní postavy jmenují, jejich postava to nemůže vědět, dokud se to ve hře nedozví.

Powerplaying
Pokud hráč vnucuje svému protihráči reakci, dopouští se vážného prohřešku označovaným jako powerplaying. Powerplaying je typickým příkladem bezohledného chování hráčů, kteří rozhodují za druhou postavu bez ohledu na reakci jejího hráče. Žádný hráč nemůže sám určit, co se stalo jiné postavě.
 
Multigaming
Pokud si hráč založ více postav, dopouští se vážného prohřešku proti RPG pravidlům, které označujeme jako multigaming. Každý smí být vlastníkem pouze jednoho účtu - výjimky udělené vedením projektu jsou potvrzením pravidla.
 
Vypravěč
Vypravěč upřesňuje děj a provádí hráče příběhem, ať už jde o velké kvesty nebo každodenní maličkosti. Vypravěče ovládají zkušení hráči, jejichž naplní práce je utvářet hru. Slovo vypravěče je zákon. Má vždy pravdu a nelze s ním polemizovat, ignorovat ho nebo měnit jeho rozhodnutí. S vypravěčem se nesmí komunikovat, lze s ním sice potichu nesouhlasit, ale zde veškerá práva končí. Pokud se nějaký herní příspěvek dostane do rozporu vypravěčem, platí vždy slova vypravěče. Ne vždy je k dispozici hráč disponující právy vypravěče. V tomto případě musejí hráči úplně omezit rozhodnutí vyžadující jeho zapojení.
 
RPG upozornění
Prostřednictvím RPG upozornění jsou hráči napomínaní za porušování pravidel hry. Jeho cílem je upozornit na chyby, aby se včas zamezilo jejich dalšímu užívání. V žádném případě není možné ho ignorovat anebo s ním komunikovat. RPG upozornění neslouží jako prostředek k vzájemnému dohadování hráčů s právy ho užívat nebo dokonce k jejich zesměšnění. Nesmí být využíváno jako informační zdroj o změnách v rozvrhu hodin. Jeho užívání v rámci výuky by mělo mít charakter návodů k nějaké RPG činnosti (např. popis toho, jak správně seslat kouzlo).

Herní prostředí
Hra probíhá v konkrétní místnosti nebo lokalitě tvořené online chatem, přičemž jest nutno mít na zřeteli, že se postavy nacházejí v určitém ohraničeném prostoru, v němž se nachází různé objekty a lidé stojící na rozličných místech. Postavy jednotlivých hráčů si před vstupem do tohoto prostoru musí ujasnit několik aspektů: kde se dané místo nachází, co se v něm nachází, jak vypadá, jak je přibližně velké, kdo a v které jeho části je v něm přítomen a co se v něm zrovna děje. Je velmi přísně zakázáno vést hru na několika chatech zároveň, protože žádná postava nemůže ve stejnou chvíli obývat dvě či tři místa, není-li schopna bilokace. Online chaty bývají opatřené popisky, které je nutné respektovat, neboť určují, jak to v dané lokaci vypadá. Tento prostor platí pro celkovou hru – a proto třeba není možné zdravit (vidět i slyšet) člověka sedícího někde vzadu v parku, když vy jste přišli po nedaleké pěšině a jste na jejím druhém konci. Také podávání předmětů přes celý hostinec není možné – nemáte přeci kilometrovou ruku, pak vaše neznalost jenom kazí děj. Za přítomné osoby v nějakém herním prostředí nelze pokládat všechny osoby, které se v daném chatu nacházejí a jsou takříkajíce „online“, ale pouze postavy, které řádným způsobem ve hře do dané lokace vstoupili. Není tedy možné reagovat na postavy, které se na daném místě herně nenacházejí, přičemž jest nutno brát v potaz, že postavy, které neodeslaly více než třicet minut nějaký herní příspěvek, se již v dané lokaci nenacházejí a je nutné ve hře pokračovat tak, jakoby v průběhu tohoto času odešly.

Herní příspěvky
Běžnou činnost postavy, jež označujeme jako emote, je nutné vkládat mezi hvězdičky ve třetí osobě přítomného času. Přímou řeč pak mimo ně. Viz příklad:
*Vystrašeně vkročí do učebny lektvarů a kráčí k lavici v její zadní části. Podívá se na spolužáky s pokusem o úsměv.* Ahoj. *Šeptne tichým hlasem posadí se.* Myslíte, že mě Snape zabije, když jsem nevěděla, co napsat do toho úkolu? *S tázavým pohledem se podívá na své kamarády.*
V užívání emote je možné popisovat výhradně chování vlastní postavy. Jakékoliv zásahy do činnosti druhých lidí jsou hrubým prohřeškem proti pravidlům. Základním kamenem dobrého RPG je jednoduchá zásada: nabízím něco, na co je možné reagovat. Vždy je nutné dát prostor na reakci a nic předčasně neukončovat. (Není možné přijít, někoho praštit a ve stejném okamžiku odejít.) Emotem lze popisovat pouze to, co je vidět. Proto není možné zahrnovat do popisu činnosti postavy její myšlenky nebo důvody jejího konání.
Myšlenky je povoleno uvádět jen mimo emote, a to mezi zdvojená lomítka. Viz příklad:
//Fuj, nic horšího jsem nikdy nejedl.// *Znechuceně se šklebí na svou matku při pojídání polévky.* Hmm, ano, ano, velmi mi chutná! *Pronese falešně medovým hlasem.*
Je přísně zakázáno používat v řeči jakékoliv zkratky, anebo smajlíky. Jednoduchá čísla (1 - 9)  je nutné rozepsat. Capslock je možné používat jen výjimečně, pro znázornění mimořádně hlasitého hulákání, a to vždy jen v části textu. Není vhodné násobit počet interpunkčních známenek, zejména otazník a vykřičník. Používání více stejných písmen za sebou v jednom slově, aniž by je tato slova obsahovala (např: NÉÉÉ!), je až na drobné výjimky nevhodné.
 
Milostné vztahy
Bylo by projevem nesmírné hlouposti se domnívat, že náplní této hry jsou především inRPG milostné vztahy. Děti a náctiletí studenti Bradavic, kterými vaše postavy bezesporu jsou, mají celou řadu jiných starostí a problémů vyplňujících jejich studentský život. Sdílení jakéhokoliv sexuálního obsahu kdekoliv na těchto stránkách je považováno za velmi závažný přečin proti pravidlům a je trestáno nepřísnějšími postihy. Dále jsou naprosto a bez výjimky zapovězeny tyto projevy: milostné a sexuální hrátky, necking, petting a jiné nemravnosti rozličného druhu. Pokud jde o navozování známostí, nevinné projevy lásky lze úměrně věku tolerovat od 13-14 let věku dané postavy, samozřejmě v mezích výše řečeného. 

Nejčastější chyby v RPG


Níže naleznete seznam nejčastějších chyb v RPG, kterým je potřebné se vyvarovat. Základem je správná gramatika. Každá věta začíná velkým písmenem a končí tečkou, což platí i pro emote a řeč postavy. 
Emote se označuje hvězdičkami a řeč nemá žádné speciální označení.
 
ČERVENÁ BARVA = STOP, ŠPATNĚ!
ZELENÁ BARVA = ANO, SPRÁVNĚ!
 
 
1. Používání minulého času místo přítomného
 
*Vešla do hostince, pozdravila a šla si sednout ke stolku do rohu místnosti.*
*Vejde do hostince.* Dobrý den. *Pozdraví a jde si sednout ke stolku do rohu místnosti.*
 
Hrajeme zásadně v přítomném čase, nikoli v minulém! Pozor na to! Není možné v emote napsat, že pozdravíte. Lepší je samotný pozdrav vložit do přímé řeči!
 
 
2. Hraní v první osobě místo ve třetí
 
*Přijdu za profesorkou a zeptám se.* Můžete mě vyzkoušet, prosím? *Koukám na učitelku s prosbou v očích.*
*Přijde za profesorkou a zeptá se.* Můžete mě vyzkoušet, prosím? *Kouká na učitelku s prosbou v očích.*
 
Emote se píše ve třetí osobě jednotného čísla! Na první osobu okamžitě zapomeňte, ta do hvězdiček skutečně nepatří!
 
 
3. Nenapsání příspěvku o příchodu / odchodu postavy z chatu
 
Ahoj, Kelly. Tak už jsem konečně tady, nemohla jsem tě nikde najít. *Zazubí se na Nebelvírčanku.*
*Přiběhne na hřiště a zastaví se až v blízkosti Kelly.* Ahoj, Kelly. Tak už jsem konečně tady, nemohla jsem tě nikde najít. *Zazubí se na Nebelvírčanku.*
 
Než začnete hrát v nějaké herní místnosti, je nutné do ní nejprve vstoupit. Vždy tedy musíte napsat příspěvek o příchodu své postavy na chat, teprve potom můžete v klidu hrát. Po skončení hry a opuštění chatu je zase potřeba napsat příspěvek o odchodu postavy! Rovněž nikdy nereagujeme na postavy, jež do místnosti herně ani nevstoupí, i když jejich jména v chatu třeba vidíme ve sloupci online!
 
 
4. Psaní příspěvků bez emote
 
Ahoj, já jsem Esther Cornhet. Jsem tady nová. Nevíš, kam máme jít na hodinu?
Ahoj, já jsem Esther Cornhet. *Podívá se na dívku vedle sebe.* Jsem tady nová. Nevíš, kam máme jít na hodinu? *Zeptá se s ustrašeným výrazem ve tváři.*
 
Kde to jsem? Tady to vůbec neznám. Pomozte mi někdo!
*Dívá se ze strany na stranu.* Pomozte mi někdo! *Křičí, jako by ji na nože brali.* Nevíte, kde to jsem?
 
Každý herní příspěvek musí obsahovat alespoň jedno emote, tedy pasáž s hvězdičkami! Nelze napsat příspěvek, který bude mít pouze přímou řeč. Emote je v příspěvcích absolutním základem!
 
 
5. Vypravěčování si a hraní za jiné osoby / zvířata
 
*Vítr mu odfoukne vlasy z čela.*
POUZE VYPRAVĚČ MŮŽE NAPSAT, CO SE KOMU STANE!
 
*Spadne z koštěte a zlomí si nohu.*
*Spadne z koštěte.* Jááu! Jááu! Asi jsem si zlomil nohu. *Křičí jako na lesy.*
 
*Před ohradou stojí hipogryf a studenti se ho bojí. Jedna dívka říká, že se na něm proletí, ale profesorka jí to nechce povolit.*
VYPRAVĚČ POPISUJE DĚJ, NELZE HRÁT ZA JINÉ POSTAVY!
 
Není možné psát věci, které náleží vypravěči, a také hrát za jiné osoby, zvířata, domácí mazlíčky a podobně, ale pouze za svoji vlastní postavu!
 
 
6. Jméno vlastní postavy / obecné označování postav
 
*Diego přijde do cvičebny a s hůlkou v ruce přejde k figuríně.*
*Přijde do cvičebny a s hůlkou v ruce přejde k figuríně.*
 
*Dívka/chlapec/profesor vstoupí do třídy a začne se rozhlížet kolem sebe.*
*Vstoupí do třídy a začne se rozhlížet kolem sebe.*
 
V emote se zásadně neuvádí vlastní jméno postavy, není ani dobré používat obecné označení pro postavy, jelikož to působí stylem, jako kdyby to psal vypravěč.
 
 
7. Touhy, přání, pocity, myšlenky, čekání a další věci
 
*Přijde do hostince a doufá, že se tu s někým seznámí. Přeje si najít někoho fajn. Přemýšlí o tom už cestou a cítí, jak jí rudnou tváře, když si všimne jednoho kluka v rohu místnosti. Ten se jí líbí a chce ho poznat. V kabelce hledá zrcátko.*
*Přijde do hostince. Tváří se přemýšlivě, když cupitá dál do lokálu. Pohledem utkví na chlapci v rohu místnosti, přičemž jí zrudnou tváře.* //Musím se ihned upravit!// *Začne hrabat v kabelce, než z ní vytáhne zrcátko.*
 
Veškeré věci, které si přejete, chcete, v co doufáte, o čem přemýšlíte, na co vzpomínáte, čeho si všímáte, na co čekáte, co hledáte, co slyšíte, čemu se divíte a podobně do emote nepatří. A proč? Máte je přece pouze ve své hlavě, nejsou viditelné. Myšlenky je možné psát pouze mezi zdvojená lomítka!
 
8. Věci, které nejsou na první pohled zřejmé a viditelné
 
*Na sobě má svoji oblíbenou zelenou bundu, kterou dostala od babičky k Vánocům.*
*Na sobě má zelenou bundu.* Moje oblíbená, mám ji od babičky k Vánocům.
 
*Znuděně čeká na začátek hodiny. Všimne si bedny s pomůckami. Uvědomí si, že v ložnici zapomněl kouzelnickou hůlku.*
*Sedí v lavici.* Kdy už začne ta hodina, to je nuda. Co to tamhle leží? *Zrakem zjevně zavadí o bednu s pomůckami.* Do háje, zapomněl jsem v ložnici svoji hůlku. *Plácne se do čela, snad jako by si to právě uvědomil.*
 
Rozhodně v emote nepopisujeme věci, které nejsou na první pohled zřejmé a viditelné! Nikdo nám do hlavy nevidí!
 
 
9. Důvody konání činů postav
 
*Přiběhne na famfrpálové hřiště, aby stihla hodinu.*
*Přiběhne na famfrpálové hřiště.* Uff, stihla jsem to!
 
*Rozhlédne se kolem, jestli náhodou nezahlédne kamarády.*
*Rozhlédne se kolem.* Hmm, nikdo z mých kamarádů tady ještě není.
 
*Zapne si bundu, protože je mu zima.*
*Zapne si bundu.* NEBO *Zapne si bundu, zřejmě je mu zima.*
 
Ostatní nemohou vědět, z jakého důvodu něco provádíte. Není to viditelné, vhodným způsobem to lze naznačovat (snad, jako by, očividně, evidentně, patrně, nejspíš, zřejmě).
 
 
10. Špatné psaní čísel, číslovek a letopočtů
 
Je mi už 11 let, narodil jsem se v roce tisíc devět set osmdesát a jsem teprve 2. kluk u nás ve třídě, který přesahuje 1,5 metru. Doma máme 4 psy, 3 kočky a v kapse se mi ukrývá 25 svrčků. *Vysvětluje snad na svoji obhajobu.* Mám rozečtenou knížku o Trollech, ale zatím jsem na straně 155. *Dodá ještě rychle.*
Je mi jedenáct let, narodil jsem se v roce 1980 a jsem teprve druhý kluk u nás ve třídě, který přesahuje metr a půl. Doma máme čtyři psy, tři kočky a v kapse se mi ukrývá dvacet pět svrčků. *Vysvětluje snad na svoji obhajobu.* Mám rozečtenou knížku o Trollech, ale zatím jsem na straně sto padesát pět. *Dodá ještě rychle.*
 
Čísla a číslovky, které nepřesahují tři cifry, je nutné vždycky slovně rozepisovat! Vyšší číslovky a zejména pak letopočty už píšeme klasickou číselnou formou.
 
 
11. Užívání zkratek, smajlíků a více stejných znaků po sobě
 
Ahóóóój, kde jsi bylááááá!!!!!!!!! *Zahuláká na svoji kamarádku.* WTF? Co to jéééé????? *Zabrejlí na košík v rukách dívčiny.* Jéééé, to je krááááása. Jsi moje BFF. :D :-*****
Ahóój, kde jsi byla! *Zahuláká na svoji kamarádku.* Co to je? *Zabrejlí na košík v rukách dívčiny.* Jéé, to je krása. Jsi moje nejlepší kamarádka. *Usmívá se.*
 
Žádní smajlící, zkratky a více než tři stejné znaky za sebou do chatu opravdu nepatří! Mimoherní zprávy je povolené využívat v rámci šeptání, avšak v omezené míře.
 
 
12. Příchod a odchod v jediném příspěvku
 
*Přijde do Velké síně, ke zmijozelskému stolu hodí bombu hnojůvku a zase rychle uteče.*
*Přijde do Velké síně a vydá se ke zmijozelskému stolu.* Tak a teď uvidíte!
*Z kapsy vytáhne bombu hnojůvku a hodí ji pod stůl. Pak se otočí a rychle uteče pryč.*
 
Je třeba dát prostor na reakci ostatním hráčům, někdo vás může chytit, zadržet, cokoliv jiného udělat, tudíž nelze někam přijít, zároveň něco provést a ještě se vypařit v jednom jediném příspěvku, jako by se nechumelilo!
 
 
13. Přímá řeč v emote
 
*Mám husí kůži na rukou. Podívejte, tohle se mi dlouho nestalo.*
Mám husí kůži na rukou. Podívejte, tohle se mi dlouho nestalo. *Natáhne ruce.*
 
Přímá řeč se zásadně píše mimo hvězdičky a lomítka, nijak se neoznačuje, jednoduše není součástí emote!
 
 
14. Chybné označování vět v emote
 
* Leží na dřevěné lavici. * * Pravou rukou si podpírá hlavu a čučí k tabuli. *
*Leží na dřevěné lavici. Pravou rukou si podpírá hlavu a čučí k tabuli.*
 
Více vět v emote píšeme za sebou, není třeba každou větu označovat zvlášť jako jiné emote. První slovo věty v emote píšeme za hvězdičku. Hned za interpunkčním znaménkem poslední věty v emote se dělá hvězdička (není nutná mezera).
 
 
15. Špatné reakce na vypravěče, nebo jeho ignorace
 
Vypravěč: Skupinka studentů se nachází ve sklepení v učebně lektvarů. Každý žák má k dispozici kbelík s teplou, bublinkovou vodou a hadr. Ředitel Snape sedí rozvalený za katedrou a s pohrdavým pohledem sleduje tu havěť nezbedných studentů před sebou. Vypadá to, že žáci si právě vysloužili školní trest a mají za úkol umýt celou třídu. Jak tohle nakonec dopadne?
 
*Pomalým krokem si to nakráčí do učebny lektvarů.* Ach jo, vždyť jsem byla hodná a nic nedělala. *S povzdechem vklouzne do třídy a rozhlédne se kolem sebe. *Zrakem se zastaví očividně na řediteli, ale pak si dojde pro pomůcky. Do kbelíku napustí teplou vodu s bublinkami a ze skříně vytáhne jakýsi hadr. Vzápětí se už pustí s notně otráveným výrazem do úklidu.*
Ach jo, vždyť jsem byla hodná a nic nedělala. *S povzdechem se rozhlédne kolem sebe. *Zrakem se zastaví očividně na řediteli, ale pak se už sehne k jednomu z kbelíků s vodou, do nějž namočí hadr. Když ho zase vytáhne, vykroutí ho nad kbelíkem a teprve potom s ním začne přejíždět po špinavé zemi. Sama při vytírání podlahy přejde do kleku, tudíž na zemi klečí.*
 
Vypravěč: Potlouk trefí pana Rushera do žeber tak nešťastně, že se chlapec neudrží na koštěti a začne padat dolů. Pro mladíka to nevypadá moc dobře, potlučené žebro ho jistě dost bolí, rána to byla opravdu veliká. Aby té smůly nebylo zase málo, zmijozelský student dopadne na trávu hřiště dost nešikovně, až mu v levé noze pořádně křupne. Zřejmě si právě zlomil ještě nohu, nemůže na ni totiž pořádně došlápnout. To vůbec není příjemná zpráva!
 
Tak to byla tedy jízda. A hlavně ten nekontrolovaný volný pád, hned bych si to zopakoval, čéče. *S hihňáním se vyskočí na nohy a šklebí se na Mrzimoráka.* Viděl jsi, jak jsem plachtil vzduchem? Tohle nedokážeš, jsem prostě nejlepší! *Vypne snad hrdě hruď, párkrát si do ní zabuší pěstičkami, načež začne poskakovat na místě, jako by se očividně vůbec nic nestalo.*
Jááuu! Jááuu! *Začne řvát jako na lesy, slzy se mu prudce řinou z očí a stékají po tvářích směrem dolů. Leží na trávě, pravou ruku si tiskne zjevně na oblast žeber. Jakmile se na zemi trošku pohne, zařve ještě více.* Jááuu! Pomóc! *Nakonec se s bolestivou grimasou v obličeji dostane alespoň do sedu. Očividně se zkusí vyhoupnout i do stoje, avšak při doteku levé nohy se zemí znovu zakňučí jako nějaká raněná zvěř.*
Pokud vypravěč prohlásí, že se už někde nacházíte, nemůžete na stejné místo teprve přicházet. Stejně tak není možné hledat řečené pomůcky v uvedeném příkladě, když už je máte dle vypravěče k dispozici. Vypravěče nelze ignorovat, těžko si budete pěstmi bušit do hrudi do natlučených žeber, smát se u toho a k tomu ještě vesele poskakovat se zlomenou nohou. Co řekne vypravěč, to prostě platí a je potřeba na to patřičně a hlavně správně reagovat!
Archiv zpráv
×